Култура Образование

Второкласници от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ се включиха в инициативата „Маратон на четенето“

„Маратон на четенето“ в Детския отдел на Регионалната библиотека „П.Р.Славейков“ бе с второкласниците на госпожа Йорданка Петрова от ОУ ”Свети Патриарх Евтимий”. Те са читатели на библиотеката от първи клас и днес се запознаха с библиотечния каталог, с играта намери книгата според буквата на фамилията на автора. Преди компютрите, описанието на книгите се подреждат с фиши в каталог.

На всеки фиш има данни за книгата. Децата се запознаха, че автора има фамилно име и книгата се нарежда по буквата на фамилията. На библиотечния фиш има данни три имена на автор, заглавие, издателство, година на издаване, сантиметри на книгата, данни за илюстрации, цветни или черно-бели. След като по избор на буквата от децата и автор прочетоха данните по фиша, се проверяваше колко сантиметра е книгата, колко страници има, има ли цветни илюстрации. На един от избраните фиши имаше описание на панорамна книга. Това са книги с подвижни елементи и са обособени в библиотеката в поредица. Библиотечните специалисти търсеха с децата приказки за малки и големи читатели. Посетиха отделите за възрастни и чуждоезиков. Четоха текстове на руски и английски езици. Гатанките с верен отговор донесоха награда за бързите и правилни отговори.

„Всички си тръгнаха щастливи, заредени с положителни емоции и нови знания“, каза г-жа Петрова. По нейни думи решаването на гатанки е донесло най-голямо удоволствие на момичетата и момчетата, като за най-бързите – верните отговори са донесли награди.

Посещението  е приключи с подновяване на читателските карти на учениците за 1 година.