Образование

Ваня Ананиева: Трафикът на хора е латентна престъпност, а жертвите й не се оплакват от срам и страх

Трафикът на хора е латентна престъпност, често тя не се вижда, а жертвите й от чувство на срам и страх не подават сигнали. Това заяви в интервю за Общинското радио  Ваня Ананиева, секретар на Местната комисия за борба с трафик на хора. Затова дейността на експертите е насочена върху превенцията и обхващането на най-рисковите групи, сред които са децата и подрастващите, студентите и трайно безработните, допълни Ананиева.

През 2017 година темата за трафика на хора е присъствала  в образователните програми на центровете за работа с деца и младежи, центровете за настаняване от семеен тип, както и по време на детските полицейски академии. Проведени са десетки беседи и информационни срещи в учебни заведения, Великотърновския университет, Бюрото по труда.

104 сигнала, засягащи 142 лица, от които 29 непълнолетни – са внесени в Националната комисия за борба с трафик на хора през 2017 година, съобщи Ваня Ананиева.  Регистрирани са 52 сигнала за сексуална и 19 за трудова експлоатация,  4 сигнала за фиктивен брак от мъж, жена и 2 непълнолетни момичета. 8 жени са подали жалби за принудително задържане в подчинение и 24-има за просия. Има и един сигнал за продажба на новородено. В местната комисия са споделяни оплаквания, но от лица извън Великотърновска община, които не са потърсили по-нататъшна консултация, каза Ананиева.

Сексуалната експлоатация е водеща според статистическите данни. Тя заема 70% от престъплението трафик на хора, от които 85%  са жени. По отношение на гражданството 65% от регистрираните жертви са жители на страни от Европейския съюз. Най-често те са от Румъния, България, Холандия, Унгария и Полша. България заедно с Румъния и Нидерландия е сред страните с най-висок относителен дял на жертвите на трафик, спрямо общото население на дадена страна, като този дял е изключително висок сред лицата от женски пол – 13.1 на 100 000 души, което е повече от 5 пъти спрямо средната стойност за Европейския съюз, коментира Ананиева. В доклад на националната стратегия се посочва, че България се запазва като основна страна на произход на трафикирани хора към други страни в ЕС – предимно Германия, Гърция, Холандия, Австрия, Кипър, Полша, Италия, Чехия, като се отчита тенденция за повишаване и на вътрешния трафик. 77% от българските граждани биват въвличани в трафик с цел сексуална експлоатация. Следват 12% с цел трудова експлоатация /най-вече в секторите строителство, земеделие и производство на стоки/. Останалите дялове до 100% се разпределят между трафик на хора с цел продажба на новородени, трафик на хора, при които е налице принудително задържане в подчинение, и трафик с цел отнемане на органи и телесни течности, каза секретарят на Местната комисия за борба с трафик на хора.

 

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone