Коментари

Ваклуш Толев: “Трети март е освобождение, но не и свобода!“

Видеопрожекция на тема „Трети март – освобождение, но не свобода“ ще бъде представена на 2 март от 17.30 часа в Приемната зала на Военния клуб във Велико Търново. Нейни организатори са Сдружение „ Път на Мъдростта“ и Военен клуб.

Трети март е ден, в който българският народ се намери в своето духовно единство. На Трети март нацията ни се осъществява в своята историческа последователност като държава! И ние имаме основание да не губим съзнание за бъдещата си отговорност – че трябва да празнуваме Освобождението като тържество на националния ни дух, който се търси в осъществяване, защото е бъдеще, казва известният философ, богослов и общественик Ваклуш Толев в книгата си „Духовните дарове на България“ – том втори „Историзмът в българските земи“. В нея авторът посочва, че „Трети март 1878 година е съдба!“ Според него в историята на всеки народ има съдбовни моменти. Те са една велика провиденция, в която националният дух, социалната потреба и личната воля на присъстващите определят това, което наричаме историзъм.

„В историята няма малки и големи народи, когато принасят жертвата си за държава и път. Народ без отговорност към националното съзнание и без историческа принадлежност не може да излезе из пепелищата на едно многовековно робство. Тази вътрешна потреба за историческото ни съществуване е мотивирана от идеята за свобода. Свободата е вътрешна потреба и национална отговорност! Когато се съчетаят те подготвят хората за жертва“, пише още в книгата „Духовните дарове на България“ Ваклуш Толев. В нея известният философ е категоричен, че „Освобождението е жертва, свободата е творчество!“ Но „Свободата не е жертвата на освобождението – свободата е посветеност – тя е единството между „Дух и материя!“