Денят Здравеопазване

Българският младежки Червен кръст отбелязва 101 години от учредяването си

На 14 октомври 1921 г. учреден е Българският младежки Червен кръст. Активното участие на младежите в дейността на БЧК през двете Балкански войни – особено по време на втората, става причина ръководството да започне да обмисля създаването на младежка организация. Дебатът за подобни структурни промени обаче остават на заден план по време на започналата през 1914 г. Първа световна война.

През 1920 г. Лигата на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец решава да се създаде Младежка структура. 20 Национални дружества, между които и БЧК, създава своята Младежка организация през 1921 г. Тя се ръководи от Върховното управление на БМЧК, което се състои от представители на БЧК, на Министерството на Образованието и Министерството на Здравеопазването.