Образование

Българи зад граница участваха в първата Еразъм+ седмица във ВТУ

Вече трето поколение българи зад граница се раждат далече от родината. За съхранението на българския език и българския дух сред нашите сънародници в чужбина в голяма степен допринасят Българските съботно-неделни училища зад граница.

Съвременните народни будители, истински възрожденци, работят с вдъхновение, сърце и душа, преодолявайки трудности и несгоди в мобилни класни стаи, недостатъчно финансиране, полагайки доброволен и извънреден труд към основната си работа. Докато преди 20 години в тези училища преподаваха българския като роден и първи език, в последните години все повече са децата, за които българският е чужд, тъй като не се говори в семейството и става втори или трети език.

И въпреки това тенденцията е броят на учениците в тези училища да расте, споделя д-р Даниела Пандулчева, преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Представители на 16 съботно-неделни български училища от 6 европейски държави (Италия, Гърция, Испания, Великобритания, Кипър и Германия) участваха в първата Еразъм+ седмица за обучение и преподаване „Български училища зад граница. Еразъм+ студентски практики“. Тя се проведе във Великотърновския университет в периода 17-19 април и в нея се включиха студенти и преподаватели от Педагогическия, Историческия и Филологическия факултети.

Сред участниците са учители, директори и председатели на сдружения на българите зад граница. Те споделиха своя най-добър опит и обмениха най-добри практики за повишаване на ефективността на обучението чрез прилагане на различни интерактивни методи, повишаване на мотивацията на обучаваните и организиране на извънкласни дейности за децата.

Същевременно преподаватели от университета споделиха опит и представиха два нови учебника за обучението по география и история за български училища зад граница. Седмицата е инициирана от Еразъм офиса на ВТУ, поради нарастващия интерес на студентите и реализираните студентски практики в българските училища – партньори на ВТУ зад граница.

Седмицата получи подкрепа от ръководствата на Великотърновския университет и Министерството на образованието. Тя беше открита от проф.Христо Бонджолов, Ректор на ВТУ, а Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката, изпрати приветствие. С Румяна Тошкова, експерт в Дирекция „Образование на българите зад граница“, бяха обсъдени въпроси за лицензирането, квалификацията, администрирането и обучението в тези училища. Работните материалите от седмицата ще бъдат представени в електронно издание и споделени с всички заинтересовани с очакването тази инициатива да стане ежегодна.