Икономика

България с най-нисък стандарт на живот през 2020 г. в Евросъюза

Най-ниският стандарт на живот в ЕС за 2020 година е отчетен в България (39% под средното за ЕС-27 през 2020 г.), следвана от Хърватия, където през 2020 г. той е с една трета (32 процента) по-нисък от средния за Европейския съюз.
За разлика от нас Румъния се е качила с цели 7 позиции и населението ѝ има по-висок стандарт от този в Естония и Гърция.

Това показват данни на Евростат за фактическото индивидуално потребление, публикувани в четвъртък. Показателят измерва реалното потребление на стоки и услуги в дадена страна, независимо дали са платени от домакинствата, държавата или нетърговски организации.
България има и най-нисък БВП на глава от населението – 45% под средното за ЕС – 27.
През 2020 г. най-високият стандарт, изразен в реално индивидуално потребление на глава от населението, е регистриран в Люксембург, с 45% по-висок от средния за Европейския съюз, според последната оценка на Евростат.
Следват Германия и Дания, където е с 24 и 22% съответно по-високо от средното, а близо са Холандия и Австрия, където е със 17 и 16% над средното за Европа.

Най-близо до средното по отношение на действителното индивидуално потребление на глава от населението през 2020 г. са били Кипър, Италия и Литва, където стандартът е бил с около четири процента по-нисък от средния за ЕС. Той е бил с 10 процента по-нисък в Ирландия и малко над средния във Франция.