Образование

България на 15-о място по образователна структура в ЕС

България е на 15-о място по образователна структура сред 28-те страни членки на Европейския съюз. Значително подобряване на структурата се отчита сред ромското и турското население. Делът на лицата с начално образование от 47,4 през 2011 г. са е намалял на 36% през 2018 г. През същия период броят на хората с основно образование от 43,6  се е увеличил на 50,4% и само за една година ромите със средно образование са нараснали с 5%. Данните бяха изнесени от Валентина Дейкова, национален координатор на Европейската програма за учене на възрастни.  По нейни думи тези резултати показват, че приобщаващото образование си е свършило работата провежданата политика е правилна.

От днес до 11 октомври Велико Търново е домакин на Националните дни за учене през целия живот. Форумът беше открит от зам.-министъра на образованието и науката Таня Михайлова. „Безспорно Учене през целия живот не е  само  лозунг или една фраза. Това е изключително важна политика, която днес може да даде отговор на предизвикателствата на динамично променящите се изисквания на пазара на труда и на изискванията към подготовката на кадрите, които трябва да се реализират. Не случайно всеки  проект и намерение за инвестиции в държавата започват с въпроса – какво е състоянието с кадрите, за да се осигури съответното производство”, каза Михайлова.

„Темата за ученето през целия живот е мисия и приоритет. Убедени сме, че пълноценният живот зависи от нашата квалификация, компетенции и пригодност да се реализираме на пазара на труда. Ученето през целия живот формира и активна гражданска позиция към всичко, което се случва в днешния забързан свят”, подчерта областният управител проф. Любомира Попова.

Националните дни за учене през целия живот се осъществяват по проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+”.