Любопитно

България в черги ще изтъче Миглена Чаталова

Черги за България започна да прави великотърновската тъкачка Миглена Чаталова. Преди време се зарече и изтъка 7 черги за сбъдване на лично желание и 21 черги за Надеждата, сега се впуска в поредния си уникален проект. 31 черги за България!

„Преди известно време мой приятел, екскурзоводът Стефан Бозаджиев ме помоли да му изтъка черга за България, така както аз я усещам. Това е хем лесна, хем трудна задача. България не може да бъде представена само в една черга и затова реших да направя няколко. Но си зададох въпроса колко да са? Според учителя Беинса Дуно числото на българина е 31. И така решено е… започнах да правя 31 черги за България”, пояснява идеята Меги. И допълва, че после нейният приятел ще си избере тази, която го е докоснала най-много.

В момента тъкачката от Самоводската чаршия е на осмата черга. Чувства се много добре и в този си проект. Цветовете са шарени, по много са. България е представена от край до край в цветове и то силно наситени, защото ние, българите, сме били изтъкани от силни емоции. Няма само черно. Няма и нищо повтарящо се като елемент или фигура сред чергите.

„Ние идваме на тази земя с някакъв код и това да се родиш  в България е уникално. Душата ти е я избрала или който ти помага, ти е избрал този код. Много свързано се чувствам с историята ни, със светлината, с всичко, което е тук. Не съм краен патриот, но тук е наистина силно място и понякога смятаме, че ни е трудно, защото може би не можем да овладеем цялата тази сила на тази земя. Има една нишка в мисълта, която постоянно стои там, по чергите”, насочва още Меги.

В очакване да ги видим всички в завършен вид и да почувстваме по свой си начин нашата магична, красива и вечна България.

Кремена Крумова – Попова