Здравеопазване

БЧК работи по над 100 проекта в национален мащаб

    Висока оценка даде за работата на областната червенокръстка организация във Велико Търново д-р София Стоименова – главен секретар на БЧК, която взе участие в годишния й форум. „ Над 9000 души са подпомогнати в региона по европейската хранителна програма. Традиционно силни инициативи има местната организация във водноспасителната дейност. Много активни тук са и членовете на младежката организация, които участват в различни дейности”, сподели д-р Стоименова. Тя уточни, че в национален аспект БЧК работи по над 100 проекта. Той има лиценз и за повече от 11 социални услуги.

Важен акцент в работата му е планинската спасителна дейност. През миналата година при инциденти е оказана помощ на над 2 500 души. БЧК продължава да е лидер и в подготовката на кадрите за оказване на първа помощ, което е от огромно значение при бедствия, аварии и катастрофи.