Денят

Дъбово листо е символът на поклонническия поход посветен на свети Иван Рилски

Станислав Райчев е победителят за лого в Националния конкурс, посветен на 550-ата годишнина от връщане мощите на свети Иван Рилски от Велико Търново в Рилския манастир.

Той е изобразил дъбово листо, с вписан стилизиран православен кръст в него. Известно е, че пазителят на българския народ е живял в хралупа именно на дъбово дърво. Чрез новия символ ще бъде обозначен за в бъдеще светият път, дълъг 570 километра.

47 участника без ограничения във възрастта от 11 града в страната и от българското училище в Будапеща, се включиха в националния конкурс, провел се в рамките на три месеца и половина /1 ноември 2018 г. – 14 февруари 2019 г./.„Светият път – 550 г. от връщане мощите на Св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир” се инициира ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон”, ТД „Академик – ВТУ” и Клубът за пешеходен туризъм и туристически спортове „Трапезица 1909” във Велико Търново, с представители Евгени Коев и Паскал Пиперков. Повече от 10 от тях са отличени  в трите категории за есе, рисунка и снимка. Най-малкият участник бе 9-годишният Виктор Калицов от Велико Търново, а най-възрастният на 72 години – Николинка Стоянова от Горна Оряховица. И двамата са дългогодишни участници в походите през лятото, посветени на свети Иван Рилски.

За всички отличени са осигурени награди – книги, фотоалбуми, фотопринадлежности, а победителят за лого – Станислав Райчев получава парична награда.

Ето и наградените:

Есе:

Първа възрастова група за есе до 14 години:

1. Венцислав Багоев на 12 години от гимназия „Свети Иван Рилски” от Петрич

2. Виктория Катона от българското училище в Будапеща

Втора възрастова група есе до 18 години:

Веска Филипова на 16 години от ПГ „Д-р Васил Берон” – Велико Търново

Трета възрастова група есе:

Вълко Вълчев на 60 години от Пловдив

Снимка:

1. Анита Димитрова от София

2. Петер Варади от Будапеща

Лого/рисунка:

Първа възрастова група:

1. Даниел Недялков на 10 години от българското училище в Будапеща

2. Виктор Калицов на 9 години – ОУ „Димитър Благоев” – Велико Търново

Трета възрастова група:

1. Евгени Серафимов от Кюстендил

2. Инж. Пламен Михайлов от София

3. Иван Димитров от София

Победителят за лого, спечелил за символ/ отличителен знак на поклонническия поход е Станислав Райчев.

Кремена Крумова – Попова