Социални дейности

Близо 90 възрастни хора са преминали за 12 години през дома в Балван

Повече от 30 възрастни хора са в листата на чакащите за настаняване в старческия дом в Балван. Той е с капацитет 20 места и всички са запълнени, сподели директорът Веселка Иванова. Тя припомни, че социалната институция е създадена преди 12 години. През този период преминалите потребители са близо 90. Всеки от възрастните хора получава освен подслон и храна, снабдяване с лекарства, медицинско наблюдение, възможност за социални контакти. В свободното време са организирани арт ателиета, желаещите полагат грижи за зеленчуковата градина, други за цветната. Повечето потребители в старческия дом в Балван са от региона, но има настанени възрастни хора и от по-далечни населени места. Най-възрастна е баба Цвета – на 92 години.

Рождените дни и всички празници са чакани и желани от домуващите в социалната институция, защото тогава тържествата са традиция. Чакани са и срещите по различни поводи с младите ротарианци от Велико Търново, децата от Кризистния център в Балван, потребителите от Дневния център за деца и младежи в старата столица.