Съд

Близо 40 студенти в специалност „Право“ започнаха задължителната си практика в Окръжен съд – Велико Търново

Близо 40 възпитаници на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ започнаха задължителната си учебна практика във Окръжен съд. В първия ден от своя стаж четвъртокурсниците в специалност „Право“ бяха приветствани лично от и. ф. административния ръководител – председател на съда – съдия Теодорина Димитрова, и от прокурор Мирослав Овчаров от Окръжна прокуратура – Велико Търново, които пожелаха на бъдещите юристи успешно завършване на практиката и ползотворно изкарано време в съдебните институции. „За мен е истинско удоволствие да посрещна толкова много млади и ентусиазирани хора в съдебните зали на Окръжен съд. В рамките на времето, изкарано в съда, вие ще имате възможността да видите на практика как се прилага наученото през тези четири години в университета. Не е случайно, че вашата задължителна студентска практика в Окръжен съд започва точно в тази седмица, в която отбелязваме датата 16 април – Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите и съдебните служители в България“, посочи съдия Димитрова, която пожела на младите хора да са все така ентусиазирани в желанието си да усвояват юридическата материя и да я прилагат на практика.

Общо две седмици ще продължи задължителната учебна практика на студентите от четвърти курс във Великотърновски окръжен съд. През този период младите хора ще имат възможността да посещават открити съдебни заседания, да контактуват със съдии и съдебните служители и да получат преки впечатления от работата на всички административни звена. Ще им бъде осигурен и достъп до архивни дела на съда, на база на които те ще трябва да изготвят доклад в срок до 15 май.

Практиката на студентите от специалност „Право“  се провежда по предварително изготвена програма, в съответствие на изискванията на чл. 10 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността и професионална квалификация „юрист“.