Икономика

Близо 29 млрд. лева са предвидените за България средства в следващия програмен период

Споразумението за партньорство ще определи целите и приоритетите на Р България при използване на средствата от ЕСИФ за програмния период 2021-2027 г., като очертава основните инвестиционни сфери и дейностите за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж.

Общият размер на средствата, предвидени за България, е близо 29 млрд. евро. Програмите са Конкурентноспособност и иновации; Развитие на човешките ресурси; Развитие на регионите, Образование; Научни изследвания, иновациии дигитализация; Околна среда; Транспортна свързаност, Морско дело, рибарство и аквакултури; Електронно управление и техническа помощ; Храни и основно материално подпомагане и др., коментира екипът на Областния информационен център във Велико Търново.

По Програмата за развитие на регионите в програмния период 2021-2027 г. водещи  ще бъдат новият Интегриран регионален подход и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции. Интегрираният териториален подход, предвижда ефективно и териториално разпределение на инвестициите, според нуждите и спецификите на съответния район и в интерес на местните общности, с комбинирането на различни източници на финансиране, за оптимално постигане на целите на местно ниво.

Като инструмент за реализация на този подход Интегрираните териториални инвестиции, ще включват взаимосвързани и допълващи се проекти, при най-подходящата комбинация от ресурси и мерки за постигане на конкретни цели и решаване на специфични местни проблеми.