Община

Близо 20 000 удостоверения по електронен път е направила Община Велико Търново от началото на 2017-а

Близо 20 000  он лайн услуги са направени в администрацията от началото на годината. От тях 7326 са по гражданска регистрация. Издадени са 129 удостоверения за брак, 87 за семейно положение и 1167 за семейно положение – съпруг, съпруга и деца, съобщи директорът на дирекция „Административно обслужване” Розалия Стефанова.

От есента за трите типа удостоверения и за още девет ще се извършва междуинституционална служебна справка в общо осем регистъра. Бизнесът и гражданите, които притежават електронен подпис, ще бъдат освободени от задължението да представят документи на хартия.

Община Велико Търново има водеща позиция сред администрациите по интегриране на електронни услуги, каза секретарят й Мина Илиева. Предстои да се подпише втори  договор с НАП за издаване на удостоверения при участие в обществени поръчки, и с Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Илиева припомни, че по линия на проекта за комплексно административно обслужване в Община Велико Търново по електронен път се доставят 13 административни услуги. Старата столица е първият град в България, осигурил възможност за заплащане на местните данъци и такси по електронен път.

От 1 септември в Центъра за услуги на граждани хората с увреден слух ще се обслужват с жестомимичен превод чрез специална платформа на таблет, допълни Мина Илиева.