Община

Близо 12 000 тона отпадъци прие Регионалното депо през полугодието

Близо 12 000 тона битови и производствени отпадъци от територията на община Велико Търново са постъпили през първите шест месеца на годината в Регионалното депо. 8136 тона от тях  са преработени и предадени за по-нататъшно оползотворяване.   Благодарение на високата ефективност на работата и пълната натовареност на съоръженията над 70 на сто от събраните и обработени отпадъци се превръщат в суровина за преработващата индустрия.

Компостиращите инсталации в депото работят с пълния си капацитет. Компостът, получен от преработените растителни отпадъци, ще бъде вложен в парковете и зелените площи на Велико Търново.

Депото бе изградено край с. Шереметя със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ в размер на 33,2 млн. лв., като обезпечава третирането и обезвреждането на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на общините Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Елена, Златарица и Стражица.

Съоръжението бе открито от премиера Бойко Борисов и ексминистъра на околната среда и водите Ивелина Василева.