Спорт

Благотворителен коледен бал организира отново ТД „Трапезица 1902”

Той ще се проведе на 12 декември от 19 часа в ресторант „Момина крепост“ в парк „Ксилифор“. С набраните от благотворителния бал средства ще бъде направена реконструкция и модернизация на съществуващата Странноприемница. Идеята е тя да бъде преобразувана в „Къща за изкуство, култура и занаяти“, включваща културен център за прояви, с подходящи зали за презентации, обучения и изложбена площ. Към културния обект ще бъдат обособени и три демонстрационни зали за практикуване на занаяти като туристическа атракция за деца и ученици, както и за семеен туризъм.

За целта съществуващата сграда на странноприемницата ще бъде изцяло реконструирана, като напълно ще бъде променена функцията й от бивш ресторант в културен център за дейности и прояви. Новата функция предполага пълна подмяна на ВиК, електро и отоплителна инсталация, а в строителната част – пълна подмяна на настилки, мазилки, облицовки, дограми, покрив и покривна конструкция, външна топлоизолация. Доставката на оборудване и обзавеждане за културен център – „Къща за изкуство, култура и занаяти“ ще допринесе за предоставянето на богата и комплексна туристическа, социална и културна услуга. Предвижда се и реконструкция на прилежащото пространство –  Открита сцена на талантите.

„С щедрата и широката обществена подкрепа и личния принос  на всеки от нас осъществяването на новата благотворителна инициатива на ТД „Трапезица-1902“  „Къща за изкуства, култура и занаяти“ ще допринесе  за развитието и утвърждаването на парк Ксилифор като предпочитан от великотърновци и гости на града район за пълноценен отдих и практикуване на туризъм, спорт и изкуство сред уникална и красива през всички сезони природна среда”, споделят от екипа на дружеството.

Дарителска сметка:

ТД „Трапезица – 1902“ с  IBAN: BG35 UNCR 9660 1093 6537 10 BIC: UNCRBGSF;  УниКредит Булбанк – гр. Велико Търново

За информация: tel: 062/635823; trapezitca_1902@abv.bgGSM: 0879 889 446 – Секретар Георги Димитров