Поминък

Бизнесът заяви кадрите, от които се нуждае

Близо 170 работодатели от областта се включиха във второто проучване за потребностите от работна сила, инициирано от Агенцията по заетостта. Резултатите от проведената анкетата бяха обсъдени днес на заседание на Постоянната комисия по заетост, съобщиха от Областната управа в старата столица.

Самоконтрол и дисциплина.

Това, според работодателите е необходимо на настоящите и бъдещите им служители. Работниците да са способни да се трудят под напрежение и бързо да свикват с новите технологии или оборудване също е сред изискванията на бизнеса. Като най-желани ключови компетентности, шефовете посочват, че искат у служителите си да виждат проява на инициативност и предприемачество. Любопитна подробност е, че сред условията на началниците са посочени владението на роден език, и умението за учене. Според проучването, в следващата календарна година

ще се търсят отново най-вече готвачи, сервитьори, бармани, машинни оператори, камериери, икономисти, касиери,
счетоводители, продавачи и строители.

Най-голям брой работни места ще се разкрият за работници в хранително-вкусовата промишленост, ресторантите, баровете и магазините. След 3 години, според анкетираните ще се търсят висшисти по икономика, електротехника, електроника и автоматика и администрация и управление.  И в момента са необходими различни категории шофьори и оператори на селскостопански машини.

Анкетата се провежда за втори път тази година. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Резултатите от нея ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението.