Култура

Библиотеката посреща отново гости по Mobile Digitizing

Регионалната библиотека „П. Р. Славейков” ще бъде домакин на Международната конференция „Мобилна дигитализация“ на 10 юли, сряда. Акцент в нея ще е иновативната и актуалната тематика: нискобюджетната дигитализация на книги, документи и изображения в малки и средни библиотеки и музеи или в частни колекции. Конференцията се организира в рамките на международния проект Mobile Digitizing (mobiledigit.eu), който се осъществява с подкрепата на Еразъм+.

Проектът има за цел да разработи иновативни обучителни материали със свободен онлайн достъп и да обучи библиотекари, архивисти, мениджъри на малки организации и учители в сферата на библиотечната наука, за това как се създадат нискобюджетни съоръжения за дигитализиране и как се извършва дигитализирането, как се обработва и съхранява придобитата информация, свързване с бази данни и представяне на цифровите материали.

В проекта участват представители от различни организации като водещи световни центрове на книгата и най-големите и стари библиотеки в света, които се занимават със съхранение на редки и ценни издания.

Конференцията ще събере заедно български и чуждестранни лектори, работещи в сферата на дигитализацията, които ще представят своите опит и знания пред участниците в събитието.
Сред темите, които ще се обсъждат на конференцията, са нискобюджетни решения при дигитализирането на книги, документи, фотографии, софтуер и хардуер за цифровизация на културното наследство, добри практики в Европа, научни изследвания в областта на дигитализацията и др.

Конференцията „Mобилна дигитализация“ ще включва презентации, засягащи някои от следните ключови теми:

Панел 1: Подходи, методология, научни постижения в цифровизацията на книги, документи и изображения (теоретични аспекти) – Дигитализация като превод на аналогова реалност в цифров свят; Предимства на нискобюджетната цифровизация; Нови технологии, тенденции и иновативни решения в областта на цифровизацията; Изследвания в областта на цифровизацията – текущи нужди, въздействие, популярност, използваемост на данните и Нужди и решения за обучение.

Панел 2: Мобилна (нискобюджетна) цифровизация в практиката и ежедневието (практически аспекти) – Практически случаи и добри практики в Европа; Опит в областта на мобилната дигитализация, проблеми и решения и Образование и как цифровизацията на данните оказва влияние върху живота на хората.

Организатори на културния форум са Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново; Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ), България; Национална гимназия по полиграфия и фотография, България; Universitaet Graz, Австрия; Stichting de Domijnen, Холандия; Palácio Nacional de Mafra, Португалия и Fratelli Alinari Istituto di Edizioni Artistiche – Idea Spa, Италия.