Денят

Библиотеката и архивът получиха дарение от книги от ЗОНТА

135 тома книги връчи като дарение ЗОНТА клуб Велико Търново на Регионалната народна библиотека „П. Р. Славейков” и Държавния военноисторически архив. Те са предоставени по проект „Радичкови даряват 100 тона книги”. Дарението включва изследвания, монографии, справочници, учебници. Библиотеката получава 113 издания, а 22 са за архива. Подборът се осъществи по желание на двете книгохранилища.

Почетен знак, грамота и картина за партньор и дарител връчи д-р Иван Александров на Красимира Коцева, президент на Зонта – Велико Търново.

Организацията в старата столица организира днешното събитие по повод 100-годишнината на ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.

А дарението на книги от семейството на големия български писател и драматург Йордан Радичков, което се предоставя безвъзмездно, ще се разпространяват от клубовете на ЗОНТА в различни институции в цялата страна.

Кремена Крумова – Попова