Култура

Библиотеката в кампания за написване на „Обобщена история на Джюлюница“

Народна библиотека „Петко Р. Славейков“-Велико Търново започна предпечатна подготовка за издаване на новата „Обобщена история на Джулюница“. Инициативният комитет открива дарителска кампания, с цел набиране средства за издаване на книгата. Всички средства от продажбата й ще бъдат използвани за проектиране и ремонт на „Къща-музей-Цони Калчев“. При желание и възможност всеки може да се включи в подпомагане на благородното дело.

 Дарените средства, може да изпращате по набирателна сметка в:

Общинска банка- филиал Велико Търново, ул. Стефан Стамболов, 67
Сдружение Клуб Велико Търново, БУЛСТАТ: 010455326
Номер на сметка:
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG 41 SOMB 9130 1024 8472 02