Здравеопазване

Без положителен резултат за ХИВ/СПИН в лятната кампания на РЗИ

Традиционната лятна АНТИСПИН кампания проведе за поредна година Регионалната здравна инспекция във Велико Търново. Дейностите се реализираха в периода от 15 до 27 август като част от Националната програма за превенция и контрол на ХИВ   и сексуално предавани инфекции. 

През мобилния кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН към РЗИ – Велико Търново, разположен в централните градски части на градовете Горна Оряховица, Стражица и Павликени, преминаха общо 66 лица. Резултатите на всички са отрицателни.
        Целта на проявата е чрез профилактично направените безплатни изследвания: да се насочи вниманието на обществото към проблема СПИН и рисковото за здравето поведение; да се повиши обществената осведоменост за начините на предаване и предпазване от ХИВ и сексуално-предавани инфекции, и не на последно място да се мотивират хората към отговорност за собственото здраве.
        В „кабинета“ за консултиране и отказване от тютюнопушене по време на кампанията бяха извършени спирометрии на 47 лица (настоящи и бивши пушачи) – 27 жени и 20 мъже, на възраст от 16 до 76 години. При 14 от тях са установени отклонения от нормалните стойности на дишането. Те бяха информирани за възможността да се консултират и изследват при специалист.
  Тази година лятната АНТИСПИН кампания премина под мотото „Оставих своя отпечатък в борбата срещу СПИН“. Всички граждани, които изследваха своя статус, поставиха отпечатък от ръката си върху специално изработено табло, с което засвидетелстваха подкрепата и съпричастността си към каузата. Разпространени бяха 201 презерватива и 6 заглавия на здравно-образователни материали по темата.