Денят

Безработни висшисти започват работа във Велико Търново по програмата „Старт на кариерата”

   31 безработни младежи до 29-годишна възраст са кандидатствали в Бюрото по труда във Велико Търново за постъпване на стаж по програма „Старт на кариерата”, реализирана от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата предоставя възможност на безработни висшисти да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата специалност. Програмата цели да улесни прехода от образование към заетост и да постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

Документи се приемаха до 19 октомври, включително, в  бюрата по труда в страната. Молбите все още не са обработени. По програмата в страната са предвидени общо       2 569 работни места. За региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са обявени общо 48 работни места. По три места са обявени за Областната управа и Община Велико Търново. Останалите са заявени в териториалните поделения на централните институции с място на работа Велико Търново.„Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др”, коментира Обрешко Нечев – директор на Бюрото по труда във Велико Търново. Той обясни, че е възможно младежи да са заявили желание за работа в институции във Велико Търново и чрез други бюра по труда. Вероятно стажът ще започне в началото на 2019 година.