Здравеопазване

Безплатни прегледи по програмата „Грижа за пациента“ извършва кардиологичната болница във Велико Търново

Специализираната болница за активно лечение по кардиология във Велико Търново и Българският кардиологичен институт продължават инициативата си по програма „Грижа за пациента. Скрининговата програма е БЕЗПЛАТНА и достъпна за всички. На разположение на желаещите да се прегледат са екип от кардиолози и специалисти по вътрешни болести.

Прегледът включва ЕКГ, ехокардиография (ЕхоКГ), при необходимост и преценка от лекар – лабораторни изследвания, корекция и оптимизация на антиисхемичната и/или антихипертензивната терапия. Прегледите се осъществяват в модерно технологично оборудвани кабинети в СБАЛК във Велико Търново. Пациентите с положителни резултати  се насочват за хоспитализация за допълнително уточняване – провеждане на СКАГ, Холтер ЕКГ, стрес ехокардиография, 3Д ехокардиография, сърдечен магнитен резонанс.

Катетеризационната лаборатория на СБАЛК Велико Търново разполага с възможност за още едно високоспецифично изследване. В допълнение на контрастната снимка са два от най-модерните апарати-„FFR“ и „IVUS“, с които малко болници в страната разполагат, а за територията на област Велико Търново са единствени. С „FFR“ чрез измерване на наляганията преди и след стеснението в коронарната артерия, се определя съвсем прецизно дали болният се нуждае от стент. С „IVUS“ се прави ехография на артерията отвътре. Това осигурява 100% увереност, че стентът е поставен по всички изисквания на добрата клинична практика.

Необходимо е предварително да се запише час на телефони 062/632 020 или 0884 117 423, както и на регистратура на болницата във Велико Търново на ул. „Бузлуджа“ 1