Общински съвет

Безлихвен заем от 23 520 лева получава РБ „Петко Р. Славейков”

Безлихвен заем в размер на 23 520 лева получава РБ „Петко Р. Славейков”. С решение на Великотърновския общински съвет средствата се отпускат от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” към Общинската агенция за приватизация. Парите са закупуване на софтуерен пакет, се уточнява от Надзорния съвет на агенцията, а заемът трябва да се погаси до 31 декември 2018 година. Четири безлихвени заема са отпуснати на библиотеката в периода 2010 – 2016 година. През 2010 г. културната институция получава 18 000 лева за съфинансиране по проект „Обединен каталог на българските периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г.”. През 2012 –а още 18 000 лв. за закупуване на библиотечен софтуер, през 2014 г. – 38 000 лв. за покупка на микробус, а през 2016-а – 73 000 лева за реализиране на проектни дейности и закупуване на техническо оборудване по проект „Дигитална културна съкровищница „Севар+: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България”. Задълженията по първите три заема са изплатени, като погасителните вноски са извършвани в срок.