Община

Безвъзмездно ползване на общински земи искат две читалища

Да получат безвъзмездно право на ползване на земи от общинския поземлен фонд. Това предложение са внесли във Великотърновския общински съвет ръководителите на народните читалища в град Дебелец и село Велчево. Председателят на настоятелството на културната институция в Дебелец иска 47 дка изоставена орна земя в местността „Стърната” в района на Килифарево, а председателят на читалищното настоятелство и кмет на Велчево Мастън Юсменов желае 27 дка терен в местностите  „Чавдарското” и „Крушев рът”. Безвъзмездното право за ползване е в срок за 10 години, предстои то да се гласува на редовно заседание на местния парламент. 8000 лева е средногодишният стандарт за издръжка на едно читалище. С отдаването на земи под наем на арендаторите културните звена могат да спечелят между 4000 и 6000 лева, коментираха експерти.