Култура

Библиотеката представя 161 заглавия, оригинални издания на Учителя Петър Дънов

Изложба на оригинални издания от фонда на Регионалната библиотека „П.Р.Славейков” – Велико Търново от 1896 до 1944 година на Учителя Беинса Дуно, познат с името Петър Дънов ще бъде представена в културната институция. Те ще бъде открита на 24 февруари, четвъртък от 10.30 часа във фоайето й. Поводът е 100 години Школа Бяло братство 1922 – 2022 – Велико Търново.

В изложбата ще бъдат представени 161 заглавия, оригинални издания на Учителя. Това са неделни беседи, съборни, беседи, рилски беседи и беседи от общ и младежки окултен клас. Книгите са издавани предимно от печатница в Русе. Първата книга на Учителя „Науката  и Възпитанието” от 1896 година е също в колекцията на Регионалната библиотека. Всички 161 заглавия ще бъдат дигитализирани, като 6 от книгите вече са готови.

След завръщането си  от Америка, през 1895 г., в най-голямата зала на тогавашна Варна – зала „Съединение“, Учителя  държи беседа „Науката и възпитанието в отношение на двата велики закона на развитието“. Публикувано е на първата страница на Варненския общински вестник от 2 ноем. 1895 г., и това е първата регистрирана в българския печат беседа /сказка/ на Петър Дънов. На следващата 1896 г. той издава във Варна книгата си „Науката и възпитанието – началата на человеческий живот“.

От началото на 1897 г. Петър Дънов е избран за библиотекар-домакин на читалище „П. Р. Славейков“ във Варна, чийто председател е Капитан Петко Киряков (Петко войвода). В читалището и в зала „Съединение“ Петър Дънов  държи общо пет сказки, видно от отчета на читалището за 1897 г.

На 24 февруари 1922 година в София Учителят Бениса Дуно открива с беседата си „Трите живота” школата на Бялото Братство и определя ден сряда за четене на беседи за Общ Окултен Клас. Поканени са 52 ученика лично от Учителя. Тогава изнася и беседата „Двата пътя ” и започва Специалния Окулнен клас, по късно преименуван Младежки. На първата беседа са поканени 45 ученика.

Школата на Учителя спазва 5 те основни принципа Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добро.