Общински съвет Спорт

Баскетболен клуб Етър – 49 иска да обнови по проект спортна зала на стадион „Ивайло“

Сдружение „Баскетболен клуб Етър – 49“, представлявано от Мартин Дурчев, е в готовност да кандидатства за осигуряване на финансиране на проектно предложение „Обновяване на съществуващата подова настилка в баскетболна зала на спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали -Юг“. Кандидатстването е пред Министерството на младежта и спорта, което осигурява финансирането, а за целта е нужно съгласието на Великотърновския общински съвет, който ще разгледа предложението на 30 юни.

Стойността на инвестицията, която ще направи „Баскетболен клуб Етър- 49“, възлиза на 184 242 лева с ДДС. Разработената проектна документация включва следните дейности: Демонтаж на съществуващото подово покритие в баскетболната зала; Полагане на еластична основа и монтаж на дървена спортна настилка; Монтаж на дървени вентилируеми первази; Монтаж на преходни алуминиеви профили на вратите; Разчертаване на стандартно баскетболно игрище с полиуретанова боя.

Съгласно условията на Наредбата на Министерството не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.