Община

Атракционите за Празника на Велико Търново ще бъдат разположени в местността „Качица“

Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов определя със своя заповед срокът, редът и условията за разполагане и използване на атракционни съоръжения за Празника на Старата столица.

Атракционите и увеселителните съоръжения ще бъдат разположени в района на „Качица“, придобил гражданственост като „Циркова площадка“.

Съоръженията ще бъдат разположени и монтирани на 13 и 14 март, а ще започнат да посрещат гости от 15-ти март до 22 март включително.

За осигуряване комфорта на посетителите и търговците в района ще бъдат разположени 10 химически тоалетни.

Работното време на атракционните и увеселителни съоръжения е определено от 08,00 до 22,00 ч.

Всички търговци са задължени със заповедта на кмета на общината да съблюдават стриктно разпоредбите на Наредба за опазване на околната среда.

В заповедта изрично е разпоредено да се спазват изискванията и нормите, свързани с озвучаването на атракционите и то да отговаря на нормите за допустим шум за да се гарантира общественият ред и спокойствието на гражданите.

Във връзка с това и за създаване комфорт на посетителите музикалният фон /озвучаването/  на атракциите трябва да бъде организирано и извършено от един музикален източник, избран от самите ползватели на общинската площ.