Икономика

Арбанаси ще домакинства втори междуобластен форум за пазара на труда

Утре и на 26 юни 2021 г. Институтът за регионални и международни изследвания организира Втората междуобластна конференция по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“, подкрепен от  Фондация „Америка за България“. Форумът ще се проведе в с. Арбанаси.

Целта на конференцията, озаглавена „Регионален и национален пазар на труда: трудова мобилност и трудова миграция“, е да събере представители от трите целеви области – Враца, Плевен и Велико Търново – които да дискутират заедно с изявени говорители по темата възможностите, които предоставя трудовата миграция (външна и вътрешна) като резерв за бизнеса. По време на форума ще бъде обърнато внимание на проблемите, пред които са изправени местните общности и бизнеса по отношение използването на наличната работна сила, възможностите и пречките, които стоят при оползотворяването на трудовата миграция и участието на мигрантите на трудовия пазар. Също така, в рамките на форума ще бъдат споделени добри практики и експертиза, както от лекторите, така и от участниците. Ще се стимулира междурегионалното сътрудничество и ще бъдат създадени междурегионални връзки, с които ще поставим началото на изграждане на междурегионална мрежа от заинтересовани лица, свързана с мобилизирането на човешкия потенциал за овластяване на местните бизнес общности.

Участниците във форума са представители на бизнеса, НПО, синдикати, стопански камари, пенсионерски организации, местни сдружения и съюзи, местни администрации, академични институции и др. от трите целеви области. Лекторите са изявени експерти и академици в областта на трудовите политики. Форумът ще бъде открит от председателя на УС на ИРМИ доц. Огнян Минчев.