Образование

Антоанета Андреева: Агресията в училището е част от агресията в нашето общество

„Агресията в училището е част от агресията в нашето общество и тези поведенчески модели не се формират в българското училище, а в българското семейство”. Това заяви председателят на търновската организация на Синдиката на българските учители в интервю за Общинското радио. Според Антоанета Андреева всички институции трябва да работят с родителите, а те трябва да бъдат част от цялостния процес на образованието и възпитанието, на преодоляването на агресивните действия. „Не може и не бива вината винаги да бъде хвърляна единствено и само върху българския учител. За всяко  нещо да е виновен учителят.  Твърде много права се дадоха на учениците. Забравят се задълженията, а те са записани на последната страница в ученическия бележник.  Родителят също има задължения – не само да обгрижва детето, да е нахранено и облечено”, каза местният синдикален лидер.

Антоанета Андреева е учител в ОУ „Неофит Рилски” в град Килифарево. Преподавател е по история и география. Споделя, че трудно се работи с родителите на някои нейни ученици. „Част от тях са безработни, образованието не им е приоритет, неглижират училището, не приемат за проблем безпричинните отсъствия от школските занятия”.

Като основно предизвикателство пред просветата  тя открои финансирането на малките училища. „Ако се запази формулата за определяне на делегираните бюджети единствено и само на база броя на учениците, те ще бъдат в невъзможност сами да си покриват разходите. Затова напоследък се говори за промяна на цялата философия на делегирания бюджет – да бъде различен единният държавен стандарт за учениците в малките населени места, за да се запазят и съхранят. За никого не е тайна, че там живеят етнически групи, които, ако отпаднат от образователната система, няма да отидат в по-големите градове и да продължат образованието си и след време ще генерираме голяма група неграмотни и необразовани българи, които няма да са в състояние да създават вътрешен брутен продукт и ще трябва да бъдат издържани от останалите работещи”, коментира Антоанета Андреева и подчерта, че без допълнителната субсидия от бюджета на Община Велико Търново съществуването на ОУ „Неофит Рилски” е невъзможно.