Образование

Амалипе отново подпомага социално слаби ученици

Център Амалипе ще подпомага социално слаби ученици в гимназиална степен за учебната 2018-2019 г. по Програмата „Равен шанс – достъп до средно образование“, съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“.

Програмата има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условията за участие на учениците е да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование, да са мотивирани да продължат образованието си; да са от социално слабо/ неравностойно семейство – т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.

Срокът за кандидатстване е 20 юли, а документи кандидатите трябва да предоставят/изпратят до офиса на Център „Амалипе“ на адрес: Велико Търново 5000, ул. „Цар Самуил“4, ет1, ап.16, пк113.