Образование

Амалипе одобри 146 ученици за участие в програмата „Равен шанс – достъп до средно образование”

Център Амалипе одобри рекорден брой от 146 ученици за участие в програмата на Тръста за социална алтернатива „Равен шанс – достъп до средно образование“ за 2018 – 2019г. Целта на програмата е да подпомогне образованието в гимназиална степен на ученици, които са силно мотивирани да учат, но срещат сериозни финансови затруднения за това. Водещ критерий по подбора на стипендианти беше тяхната лична мотивация и ангажираност, видни както от мотивационното писмо, така и от начина, по който е попълнен формулярът. С предимство бяха кандидатите, препоръчани от училищата, работещи в рамките на програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“, Центровете за развитие на общността или други доброволци на Център Амалипе. Критерии при подбор на кандидатите бяха да са от семейства с ниски доходи; да имат проблем с големите разстояния до училище; да имат успех от предходната година не по-нисък от Добър 3.50; да имат малък брой неизвинени отсъствия през предходната учебна година.

 

В резултат от това Центърът одобри за подкрепа  рекорден брой – 146 ученици, като от тях финансирани от Тръста за социална алтернатива ще са 123-ма, а на 23-ма учебници ще бъдат осигурени от Център Амалипе.

Одобрените ученици ще получат подкрепа, изразяваща се в закупуването на учебници и/или карта за пътуване. Условие е учениците да продължават да повишават успеха си, да посещават редовно учебните занятия и да мотивират съучениците си активно да участват в училищния живот.