Образование

„Амалипе” обучава за активно родителство в училище

Първото родителско обучение по проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Великотърновска област“ ще се проведе от днес до 10 февруари в комплекс „Бряста“ в Дебелец. На срещата родители от училища в проекта ще преминат серия  образователни модули. Целта е насочване на вниманието им към училищния живот на децата и засилване на тяхната ангажираност спрямо учебния процес и успеха на учениците.

Родителите ще получат основни познания за функционирането на образователната система, за това къде могат да се включат активно и до каква степен могат да повлияят за положителна промяна в училище. По време на обучението ще бъде представен подходът на Център „Амалипе“ –  „Всеки ученик ще бъде отличник“. Част от него е сформираният и активизиран  „Родителски клуб“, като основна действаща единица за иницииране на промени, справяне с проблеми, провеждане на дискусии и беседи по различни теми от живота в училище.