Денят Образование

„Амалипе” и директорката на училището в Джулюница бяха на работна среща в Каталуния

 

В сърцето на Каталуния – Барселона се събраха партньорите по проект DigiUp – Дигитално обучение чрез интерактивни групи. Целта беше да се осъществят поредната работна среща и заключителната конференция по проекта.

В проект DigiUp, финансиран по програма Erasmus +, участват партньори от 4 държави – Германия, Швеция, Испания и България. Център „Амалипе“ е българският партньор по проекта, чиято основна цел е да се увеличи капацитета за използване на дигиталните технологии на хора, чиито умения не са достатъчно развити. Чрез усвояване на новите технологии, те ще бъдат по-квалифицирани и конкурентноспособни.

От българска страна, освен представител на Център „Амалипе“, участва и Даниела Христова, директор на Обединено училище „П.Р.Славейков“ в с.Джулюница, която бе обучител по проекта. Тя разказа за опита си, затрудненията и резултатите, до които са достигнали по време на проведения пилотен курс за дигитални умения в нейното училище.

През двата дни на работната среща партньорите обсъдиха проблемите, които са срещнали и успехите на участниците в курса. Определиха последващи задачи и срокове. Въпреки че във всяка страна организациите работят с различни целеви групи – хора от ромския етнос, мигранти, възрастни хора, участниците споделиха, че виждат изключителен смисъл от извършените дейности и ще търсят начин да продължат DigiUP-курсовете и след края на проекта.