Образование

Александър Христов – ректор за един ден на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Отличникът Александър Христов е ректор за един ден на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” днес. Той започна работа в 9:30 часа сутринта. Александър е завършил вуз-а през учебната 2016 – 2017 г., специалност „Литература и култура”, „магистър“, а общият успех от семестриалното му следване е отличен 6.00. Александър е защитил магистърската си теза отново с пълно отличие. В момента е редовен докторант към катедра „Българска литература“.

 

В периода 2012–2016 г. Александър Христов е редовен студент (бакалавър) в специалност Българска филология на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, която завършва и се дипломира в определения по учебен план срок. Успех от семестриалното следване – отличен 5, 79, оценка от защитената дипломна работа – отличен 6.00. През 2015 г. спечелва стипендията на Академичния съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

През 2016–2017 г. следва в магистърската програма „Литература и култура” на катедра „Българска литература“ (Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) и завършва през последната учебна година в определения по учебен план срок. Успех от семестриалното следване – отличен 6, оценка от защитената магистърска теза – отличен 6.

През септември 2017 г. издържа успешно обявения докторантски конкурс по докторска програма „Българска литература”, специалност „Българска литература след Освобождението” (редовно обучение), към катедра „Българска литература“ на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

По време на обучението си във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ участва с доклади в национални научни конференции и сборници. Член е на литературно-дискусионния клуб „Емилиян Станев“ към катедра „Българска литература“. Има над 50 публикации – стихове, разкази и литературна критика в много периодични издания и сборници. Отличаван е с национални студентски награди за поезия, белетристика и критика. През 2017 г. дебютира в българската литература със стихосбирката „Крайпътна обител”, която вече е отбелязана от критиката като успех.

С научните си и творчески изяви на национално ниво Александър Христов допринася изключително много за издигане престижа на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. В днешния ден ток бе удостоен и с личната стипендия на ректора на ВТУ проф. д-р Христо Бонджолов.