Здравеопазване Община

Акционерите в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” насрочиха Общо събрание

  Общо събрание на акционерите на областната болница „Д-р Стефан Черкезов” е насрочено за 10 май от 11 часа в административната сграда на дружеството. Обявеният дневният ред включва 13 точки. Сред тях са представяне и приемане на консолидирания доклад и финансов отчет на лечебницата, промяна в състава на директорите, одобряване на възнагражденията. Представителят на Община Велико Търново в Общото събрание да подкрепи представеното до тук като предложения и изложения одобри здравната комисия към местния парламент на свое заседание. Като акционер в дружеството тя обаче няма да гласува промяна в капитала на областната болница в полза на държавата.

Очаква се дебат в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” да стане за предложените от ръководството шест обекта за продажба. То е по повод писмо на Министерството на здравеопазването до лечебниците да предложат свои неоперативни имоти за изваждане от забранителния списък и евентуално стартиране на процедури за продажбата им. Областната болница във Велико Търново предлага това да са три имота от т.н. стара болница. Това са сградата, в която се помещава под наем кардиологичната клиника, нафтеното стопанство и гараж на бившия Окръжен народен съвет. Четвъртият обект е във Вонеща вода – бивша база за долекуване на пациенти с кардиологични проблеми. Съветниците от здравната комисия подкрепиха предложението на Община Велико Търново нейният представител в Общото събрание да гласува „за” тези продажби и „против” продажбата на двата обекта на лечебницата в района на т.н. нова болница.

Средствата от реализирани продажби ще бъдат използвани отново за бъдещия нов корпус на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, стана ясно още на заседанието на здравната комисия.