Общински съвет

Актуализират годишните наеми за земеделски земи

Община Велико Търново да изравни годишните наемни цени на земеделските земи от Общинския поземлен фонд от 1 септември с тези на държавата. Това решиха общинските съветници от комисиите по ТСУ и ОС. При неполивни условия за ниви ще се дължат 46 лева за декар, за лозови насаждения – 74 лв/дка, овощни насаждения – 61 лева за декар, а етеричномаслени култури – 37 лв/дка.

За отглеждане на съществуващи трайни насаждения сред които лозови насаждения годишно ще струва по 49 лева за декар, овощни – 66 лева за декар, а етеричномаслени култури като роза, лавандула, шипка – 37 лева за декар. За срок от една стопанска година за пасища и мери годишният наем ще е 8 лева за декар, а за ливади по 13,20 лв/дка.

При поливни условия за година по горепосочените цени се коригират с коефициент за поливност 1,2.

Окончателното решение по предложението е на Великотърновския общински съвет, който ще заседава следващия четвъртък /30 август/.

Кремена Крумова – Попова