Култура

„Ако мястото е време“ – трета книга с поезия на великотърновеца и преподавател във ВТУ Александър Христов

„Ако мястото е време” е третата поетична книга на д-р Александър Христов, преподавател по литература, един от най-младите във ВТУ „Св. Св. Кирил и  Методий”. Включва над 50 стихотворения, писани в последните 6-7 години.

„Заглавието на книгата се появи от самите стихове. В няколко от тях се повтаря тази фраза или има сродни на нея, и от там дойде идеята и как да са разпределени в цикли, каква да е общата концепция. В книгата събрах  стихотворения, които се занимават с въпроса къде се намираме и защо сме тук. Едно място какво означава, не само като абстракция и като конкретика, т.е. дали мястото всъщност не е нещо, което непрекъснато е променливо и от там мястото е време тъй като, където е и да се намираме след минути или само след миг, мястото може да е коренно различно. Стихотворенията водят към тази идея”, поясни д-р Христов.

Тази книга е разделена  на пет цикъла. Първият няма заглавие. Той отваря самата книга, въвежда в тематиката, вторият е „Единни след залеза”, третият – „Междувременно”, следват „След изгрева” и „Отвъд”, който затваря и спомага предходните три да получат завършек.

„Книгата се появява на части, заедно с предходната „До първата сянка” и тази, и трети ръкопис, който подготвям, се появиха като идея  през 2019 година. Тази книга се роди и от местата на които съм бил, и от разговори с хора. Някои стихове са написани директно след разговор с писатели, поети, други са отражение на събития, не само в личен, но и в обществен, социален план. Книгата събира предходните ми две с поезия, без да повтаря нищо и продължава техния път. Така някои от стихотворенията отговарят на нещо, което по-рано съм писал, не е търсено. По някой от темите ми се искаше нещо различно да напиша и така се родиха стиховете. Свободата е тема, която винаги ме занимава. Така че, „Ако мястото е време” има някакъв ефект на самопораждане”, признава великотърновският поет.

Любимото му място е това, което е усещане за дом и от хората, които са там. А любимото му време?

„Зависи от времето. Ако усетя, че съм на точното място в точното време, сякаш няма значение, къде  точно се намирам. И пътуванията, и срещите са се отразили. Няма едно единствено място, нито едно единствено време, което да ми е любимо. Тази книга е и нощна, и мрачна, и есенна. Макар че цялата книга е насочена към времето за разсъмване и води към светлината. Там всички местата са лишени конкретика и поставени като метафора, отколкото да са разпознаваеми”, откровен е д-р Александър Христов.

Представянето на „Ако мястото е време” във Велико Търново ще е на 17 май, вторник от 18.30 часа на сцената пред Художествената галерия „Борис Денев”.

Кремена Крумова – Попова