Образование

Акад. Антон Дончев ще получи официално „Doctor honoris causa“ на ВТУ

Тържествено събрание по случай Деня на народните будители ще се проведе във Великотърновския университет на 31 октомври. Празникът ще започне в 11.00 часа с приветствие от проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на висшето училище. На тържественото събрание ще бъдат връчени инсигниите „Doctor honoris causa“ на Великотърновския университет на акад. Антон Дончев и грамоти “Maxima cum laude” на повишените в научна степен и академична длъжност преподаватели в периода 1 октомври 2016 – 1 октомври 2017 година.

Акад. Антон Дончев бе удостоен с най-високото почетно звание на Великотърновския университет с решение на Академичния съвет от 19 юни т.г. за неговия принос в развитието на българската литература и на българското кино, както и за всестранното му присъствие като човек на духа в българското общество.

Акад. Антон Дончев ще изнесе слово за будителите.