Денят Общински съвет

Адвокат Николай Илчев настоява за обществена дискусия относно повишението на таксите в Младежкия дом

Адвокат Николай Илчев, който е общински съветник от ПП “АБВ“ във Велико Търново, излезе с позиция относно предстоящото повишение на таксите в Младежкия дом в старата столица. Позицията му е адресирана до председателя на Великотърновския общински съвет, до кмета на Общината и до медиите.

Публикуваме позицията на г-н Илчев без редакторска намеса :

 

„Уважаеми господин кмет на Община Велико Търново,

Към мен се обърнаха притеснени родители на деца, обучавани в различни форми на изкуството и образованието които ползват услугите, предлагани от Младежки дом Велико Търново. В същото време по повод внесеното предложение, отново от родители се образуват подписки, правят се искания, изразяват се позиции в социални мрежи и други. Създава се обществено напрежение в родителите и близките на децата. Всички тези действия  са обединени от един признак – родителите, доверили обучението на децата си СА ПРОТИВ предложените промени за промяна в ценообразуването на услугите, предлагани от Младежки дом.  Притесненията на родителите не са на плоскостта на наименованието на формата, в която ще се  „облече“ плащането на обучението на децата – дали ще бъде такса, както е досега, или плащане за цена  за услуга, касаеща дейността за която се плаща. Притесненията са от съвсем друго естество.

В качеството си на общински съветник, с  притеснение и загриженост се запознах с Вашето предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

Запознах се с Вашето предложение, доклада към него, изисках и информация от Младежки дом Велико Търново. Проучих и условията за работа на подобни институции в други градове, близки до гр.Велико Търново като демографска и икономическа обстановка.

Горното ми дава основание да отправя към Вас  предложение да оттеглите отправеното към Великотърновски общински съвет предложение вх.№09-00737/12.09.2018г., като вземете предвид и следното:

 

1.Младежки дом Велико Търново е институция с близо 50 годишна история, която е доказала във времето значимостта си за възпитанието и обучението на децата и младите хора на Велико Търново в областта на  културата, изкуството, образованието, работата с деца в неравностойно положение, ангажираност на децата във форми, осмислящи свободното им време, превенцията срещу детската престъпност и т.н.

 

2.В Младежки дом Велико Търново са преминали обучение хиляди великотърновски деца. Към днешна дата се обучават над 460 деца в различните форми на обучение, възпитание и извънкласни занимания. Моля да имате предвид факта, че  една от основните причини това да се случва е поносимия размер на таксите за обучение и преференциалните условия за някой категории обучаващи се деца.

 

3.Размерът на таксите за обучение на децата към днешна дата, макар и не от най-ниските в страната е поносим за родителите с оглед социално-икономическата ситуация в страната, в частност в Община Велико Търново, имайки предвид размера на средната работна заплата за областта и общината. С данни, с които разполагам мога да Ви предоставя информация за множество общини, в които предлаганите услуги в подобни институции са със значително по-ниски цени, като дори и част от дейностите се предлагат на обучаващите се деца напълно безплатно.

 

4.Към днешна дата действащата наредба предоставя възможността на родителите с повече от едно дете да предоставят на грижите на специалистите от Младежки дом Велико Търново второ и трето дете в семейството при преференциални условия, напълно поносими като финансова тежест в едно семейство. Така при семейство с две деца, при месечна цена на услугата в размер на 40 лева, при второ дете таксата и за двете деца се намалява с 50 % и общата цена става отново 40 лева. С предлаганата промяна в наредбата и отпадане на т.нар. облекчение за второ дете цената с вкл. ДДС става 96 лева!Следва  да имате предвид и факта, че в обучението например по музикално изкуство се закупуват музикални инструменти, в обучението по танци – костюми, заплащат се такси за участие в конкурси и т.н. Дали предложените промени в цените на услугите ще са поносими за родителите – отговорът е пред Вас и той не е в настоящата ми позиция, а в  обществената реакция от страна на родителите, изразяваща се в изготвящи се от тях подписки, декларации, реакция в социални мрежи и други. Едно е сигурно – приемането на предложението за промяна ще доведе след себе си отлив на децата и младежите, посещаващи различните форми на обучение в Младежки дом. Немалка част от родителите ще бъдат пред труден личен избор – как да предпочете обучението на едно от децата си за сметка на другото. Този избор няма да е лек за много от родителите!

 

5.Младежки дом Велико Търново е една институция, която за времето на своето 50 годишно съществуване е доказала, че изпълнява важен социален ангажимент. Този социален ангажимент – за образователното, културното развитие на децата, за тяхното възпитание  е на обществото като цяло и конкретно на общината. Младежки дом ангажира времето на децата в обученията по музика, балет, театрално изкуство. Ангажира интегрирането на децата и младите хора  към обществото. Обратното означава, че възниква важния въпрос за уплътняването на свободното от занятие в училище  време на децата. Известно на всички нас е, че празно място в пространството не съществува. Така и времето на децата, които няма да могат да посещават занятията в Младежки дом Велико Търново ще бъде заето с нещо друго и „атрактивни“ за децата предложения в днешно време не липсват…

 

6.В изпълнение на социалния си ангажимент, Община Велико Търново  следва да се ангажира, включително и финансово за обезпечаване на нормалната работа на Младежки дом. Известно е, че такива социални ангажименти винаги се дотират от съответните институции. Нека финансирането на тези дейности да  не е само за сметка на обучението на децата, те в случая са най-потърпевши!

 

7.Предлагам въпросът за промяната на цената на предлаганите от Младежки дом услуги да бъде подложен на преразглеждане и обществена публична дискусия, като  бъде подложен на анализ и оценка от работна група съставена от специалисти от администрацията на Община Велико Търново, Младежки дом, родители, преподаватели, общински съветници и граждани.

 

С оглед изложеното и широкия обществен отзвук, Ви  призовавам да оттеглите предложение вх.№09-00737/12.09.2018г., внесено във Великотърновски общински съвет.”