Денят Образование

Агресията в училище и борбата с нея обсъдиха във Велико Търново

Публична дискусия на тема „Агресията в училищната среда” се проведе в Младежки дом-Велико Търново. Представители на две дирекции в Община Велико Търново – „Социални дейности и здравеопазване” и „Образование, младежки дейности и спорт”, на училища в областта, областният координатор на КНСБ Иванина Янкова, младежките медиатори Мариета и Никола Живкови, бяха част от участниците в кръглата маса. Тя бе открита от Юлиян Вълчев, председател на Управителния съвет на сдружението „Стъпка по стъпка”. Работната среща се провежда в рамките на двугодишния проект „Ай де де. И аз го мога”, финансиран от програма „Дъга” на фондация „Работилница за граждански инициативи”.

На децата им липсват модели за подражание, а в основите на агресията им стои липсата на внимание от семейството. Добрите и възпитани деца в училище са малцинство, те трудно се справят с агресивните си връстници, обобщиха участниците.

Даниела Бърнева от сдружение „Бъдеще за нас” и представител на Началното училище „Цани Гинчев” в Лясковец изложи пред аудиторията част от 10-те стъпки за справяне с конфликтни ситуации. Непрекъснати и задълбочени разговори между родители и деца още от детската градина,  увеличение на извънкласните форми за работа и срещи с хора в различни сфери, които са имали проблеми в училище, но са се променили, са част от тях. „При наличието на проблем, е задължителна работата с психолог, за да се промени поведението на детето”, подчерта Бърнева.

На кръглата маса своята позиция представиха и училищните медиатори – близнаците Мариета Живкова и Никола Живков. „Учениците постоянно имат нужда от помощ. Това, което ги притеснява е, че губят интерес към самия образвователен процес”, обобщи Никола. Ролята на училищните медиатори и как тя да бъде въведена на терен поясни пред аудиторията той. „Това, което можем да направим, е да обучаваме ученици, които могат да станат медиатори в своите училища. Да се изградят центрове към училищата, по пример на различните европейски практики в Чехия, в Норвегия. В Сливен например, вече има пет училища, в които има центрове за медиация”, коментира Никола Живков. Училищната медиация разрешава различни конфликти, възникнали в училищна среда. Медиаторът е този, който помага на страните да проведат фокусиран разговор и да постигнат договореност, която удовлетворява всяка от страните. Медиаторът не взема страна. Той може да бъде включен в учебния процес от директор, учител или ученик. Всички страни се събират на едно място, поясни Никола. Той е работил с четвъртокласници от ОУ „Бачо Киро” и е останал приятно изненадан от отвореността и искреността на по-малките, за разлика от тези в девети или десети клас. Въпреки че медиацията по учебник е подходяща за деца между 14 и 18 години, според Никола Живков колкото по-рано се работи по този начин с децата, толкова повече успехи ще бъдат реализирани.

Наказанията в училище не са градивни, категорични бяха всички участници в дискусията днес. Подобна кръгла маса по проекта „Ай де де. И аз го мога” на сдружение „Стъпка по стъпка” бе организирана и миналата година. Една от задачите на двугодишния проект бе създаването на театрална работилница и организиране на дискусии по темата за младежката агресия и отпадането на младежите от училище.